تماس با ما - دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'

 لطفاً جهت مراجعه حضوري به اطلاعات زير توجه فرماييد.

 • مطب
 • آدرس : تهران-خیابان ولی عصر-روبروی مسجد بلال-جنب گلستان-ساختمان شماره 2761-طبقه دوم واحد 22
 • شماره تماس : 5777 2204-021 (98+)
 • پست الکترونیکی : info[at]DrJalilHosseini[dot]com
 • وب سایت : www.DrJalilHosseini.com
 • درمانگاه تخصصی بیمارستان ایرانمهر
 • آدرس : تهران-خیابان شریعتی-نرسیده به دوراهی قلهک-بیمارستان ایرانمهر
 • شماره تماس : 22009071-021 (98+) - داخلی 344 یا 376 (زمان تماس صبح ها)
 • درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای تجریش
 • آدرس : تهران-تجریش-میدان قدس-بیمارستان شهدای تجریش
 • شماره تماس : 25719-021 (98+)
 • کدپستی :       1989934148
 • مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری
 • آدرس : تهران-تجریش-میدان قدس-بیمارستان شهدای تجریش-مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-سلامت مردان
 • شماره تماس : 2234 2271-021 (98+)
 • دورنگار :       6383 2271-021 (98+)
شنبه اتاق عمل بيمارستان شهداي تجريش
یک شنبه 5:30 عصر الی 8:30 شب
دوشنبه 10:30 صبح الی 1 عصر (كلينيك تخصصي بيمارستان شهداي تجريش)
سه شنبه 5:30 عصر الی 8:30 شب
چهارشنبه 4:00 عصر الی 6:00 عصر (کلینیک تخصصی بیمارستان ایرانمهر)

تماس با ما

captcha  
 • رنگ بندی ظاهر

  دکتر حسینی

  دکتر جلیل حسینی

  دکتر سید حسینی

  دکتر سید جلیل حسینی

  پروفسور حسینی

  پروفسور جلیل حسینی

  پروفسور سید جلیل حسینی

  وب سایت دکتر حسینی

  وب سایت دکتر جلیل حسینی

  وب سایت دکتر سید حسینی

  وب سایت دکتر سید جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور حسینی

  وب سایت پروفسور جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  سایت دکتر حسینی

  سایت دکتر جلیل حسینی

  سایت دکتر سید حسینی

  سایت دکتر سید جلیل حسینی

  سایت پروفسور حسینی

  سایت پروفسور جلیل حسینی

  سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  n;jv psdkd

  n;jv [gdg psdkd

  n;jv sdn psdkd

  n;jv sdn [gdg psdkd

  \v,ts,v psdkd

  \v,ts,v [gdg psdkd

  \v,ts,v sdn [gdg psdkd

  S.Jalil.Hosseini MD

  S Jalil Hosseini MD

  Seyed Jalil Hosseini

  sayed Jalil Hosseini

  دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'

  دکتر حسینی

  دکتر جلیل حسینی

  دکتر سید حسینی

  دکتر سید جلیل حسینی

  پروفسور حسینی

  پروفسور جلیل حسینی

  پروفسور سید جلیل حسینی

  وب سایت دکتر حسینی

  وب سایت دکتر جلیل حسینی

  وب سایت دکتر سید حسینی

  وب سایت دکتر سید جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور حسینی

  وب سایت پروفسور جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  سایت دکتر حسینی

  سایت دکتر جلیل حسینی

  سایت دکتر سید حسینی

  سایت دکتر سید جلیل حسینی

  سایت پروفسور حسینی

  سایت پروفسور جلیل حسینی

  سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  n;jv psdkd

  n;jv [gdg psdkd

  n;jv sdn psdkd

  n;jv sdn [gdg psdkd

  \v,ts,v psdkd

  \v,ts,v [gdg psdkd

  \v,ts,v sdn [gdg psdkd

  S.Jalil.Hosseini MD

  S Jalil Hosseini MD

  Seyed Jalil Hosseini

  sayed Jalil Hosseini

  دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'

  دکتر حسینی

  دکتر جلیل حسینی

  دکتر سید حسینی

  دکتر سید جلیل حسینی

  پروفسور حسینی

  پروفسور جلیل حسینی

  پروفسور سید جلیل حسینی

  وب سایت دکتر حسینی

  وب سایت دکتر جلیل حسینی

  وب سایت دکتر سید حسینی

  وب سایت دکتر سید جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور حسینی

  وب سایت پروفسور جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  سایت دکتر حسینی

  سایت دکتر جلیل حسینی

  سایت دکتر سید حسینی

  سایت دکتر سید جلیل حسینی

  سایت پروفسور حسینی

  سایت پروفسور جلیل حسینی

  سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  n;jv psdkd

  n;jv [gdg psdkd

  n;jv sdn psdkd

  n;jv sdn [gdg psdkd

  \v,ts,v psdkd

  \v,ts,v [gdg psdkd

  \v,ts,v sdn [gdg psdkd

  S.Jalil.Hosseini MD

  S Jalil Hosseini MD

  Seyed Jalil Hosseini

  sayed Jalil Hosseini

  دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'

  دکتر حسینی

  دکتر جلیل حسینی

  دکتر سید حسینی

  دکتر سید جلیل حسینی

  پروفسور حسینی

  پروفسور جلیل حسینی

  پروفسور سید جلیل حسینی

  وب سایت دکتر حسینی

  وب سایت دکتر جلیل حسینی

  وب سایت دکتر سید حسینی

  وب سایت دکتر سید جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور حسینی

  وب سایت پروفسور جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  سایت دکتر حسینی

  سایت دکتر جلیل حسینی

  سایت دکتر سید حسینی

  سایت دکتر سید جلیل حسینی

  سایت پروفسور حسینی

  سایت پروفسور جلیل حسینی

  سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  n;jv psdkd

  n;jv [gdg psdkd

  n;jv sdn psdkd

  n;jv sdn [gdg psdkd

  \v,ts,v psdkd

  \v,ts,v [gdg psdkd

  \v,ts,v sdn [gdg psdkd

  S.Jalil.Hosseini MD

  S Jalil Hosseini MD

  Seyed Jalil Hosseini

  sayed Jalil Hosseini

  دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'

  دکتر حسینی
  دکتر جلیل حسینی
  دکتر سید حسینی
  دکتر سید جلیل حسینی
  پروفسور حسینی
  پروفسور جلیل حسینی
  پروفسور سید جلیل حسینی
  وب سایت دکتر حسینی
  وب سایت دکتر جلیل حسینی
  وب سایت دکتر سید حسینی
  وب سایت دکتر سید جلیل حسینی
  وب سایت پروفسور حسینی
  وب سایت پروفسور جلیل حسینی
  وب سایت پروفسور سید جلیل حسینی
  سایت دکتر حسینی
  سایت دکتر جلیل حسینی
  سایت دکتر سید حسینی
  سایت دکتر سید جلیل حسینی
  سایت پروفسور حسینی
  سایت پروفسور جلیل حسینی
  سایت پروفسور سید جلیل حسینی
  n;jv psdkd
  n;jv [gdg psdkd
  n;jv sdn psdkd
  n;jv sdn [gdg psdkd
  \v,ts,v psdkd
  \v,ts,v [gdg psdkd
  \v,ts,v sdn [gdg psdkd
  S.Jalil.Hosseini MD
  S Jalil Hosseini MD
  Seyed Jalil Hosseini
  sayed Jalil Hosseini
  دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'
  دکتر حسینی
  دکتر جلیل حسینی
  دکتر سید حسینی
  دکتر سید جلیل حسینی
  پروفسور حسینی
  پروفسور جلیل حسینی
  پروفسور سید جلیل حسینی
  وب سایت دکتر حسینی
  وب سایت دکتر جلیل حسینی
  وب سایت دکتر سید حسینی
  وب سایت دکتر سید جلیل حسینی
  وب سایت پروفسور حسینی
  وب سایت پروفسور جلیل حسینی
  وب سایت پروفسور سید جلیل حسینی
  سایت دکتر حسینی
  سایت دکتر جلیل حسینی
  سایت دکتر سید حسینی
  سایت دکتر سید جلیل حسینی
  سایت پروفسور حسینی
  سایت پروفسور جلیل حسینی
  سایت پروفسور سید جلیل حسینی
  n;jv psdkd
  n;jv [gdg psdkd
  n;jv sdn psdkd
  n;jv sdn [gdg psdkd
  \v,ts,v psdkd
  \v,ts,v [gdg psdkd
  \v,ts,v sdn [gdg psdkd
  S.Jalil.Hosseini MD
  S Jalil Hosseini MD
  Seyed Jalil Hosseini
  sayed Jalil Hosseini
  دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'
  دکتر حسینی دکتر جلیل حسینی دکتر سید حسینی دکتر سید جلیل حسینی پروفسور حسینی پروفسور جلیل حسینی پروفسور سید جلیل حسینی وب سایت دکتر حسینی وب سایت دکتر جلیل حسینی وب سایت دکتر سید حسینی وب سایت دکتر سید جلیل حسینی وب سایت پروفسور حسینی وب سایت پروفسور جلیل حسینی وب سایت پروفسور سید جلیل حسینی سایت دکتر حسینی سایت دکتر جلیل حسینی سایت دکتر سید حسینی سایت دکتر سید جلیل حسینی سایت پروفسور حسینی سایت پروفسور جلیل حسینی سایت پروفسور سید جلیل حسینی n;jv psdkd n;jv [gdg psdkd n;jv sdn psdkd n;jv sdn [gdg psdkd \v,ts,v psdkd \v,ts,v [gdg psdkd \v,ts,v sdn [gdg psdkd S.Jalil.Hosseini MD S Jalil Hosseini MD Seyed Jalil Hosseini sayed Jalil Hosseini دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'

  دکتر حسینی

  دکتر جلیل حسینی

  دکتر سید حسینی

  دکتر سید جلیل حسینی

  پروفسور حسینی

  پروفسور جلیل حسینی

  پروفسور سید جلیل حسینی

  وب سایت دکتر حسینی

  وب سایت دکتر جلیل حسینی

  وب سایت دکتر سید حسینی

  وب سایت دکتر سید جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور حسینی

  وب سایت پروفسور جلیل حسینی

  وب سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  سایت دکتر حسینی

  سایت دکتر جلیل حسینی

  سایت دکتر سید حسینی

  سایت دکتر سید جلیل حسینی

  سایت پروفسور حسینی

  سایت پروفسور جلیل حسینی

  سایت پروفسور سید جلیل حسینی

  n;jv psdkd

  n;jv [gdg psdkd

  n;jv sdn psdkd

  n;jv sdn [gdg psdkd

  \v,ts,v psdkd

  \v,ts,v [gdg psdkd

  \v,ts,v sdn [gdg psdkd

  S.Jalil.Hosseini MD

  S Jalil Hosseini MD

  Seyed Jalil Hosseini

  sayed Jalil Hosseini

  دکتر سید جلیل حسینی 'اورولوژیست وفلوشیپ اورولوژی ترمیمی'

  اورولوژي

  ارولوژی

  ارولوژی ترمیمی

  ترمیمی

  مجرا

  جانبازان

  پروتز

  آلت تناسلی مردان

  اورولوژي ترميمي

  دكتر سيد جليل حسيني

  حسيني

  كليه

  مجرا

  مجاري ادرار

  مركز تحقيقات

  بيمارستان شهدا

  ناباروری

  سیستوسکوپی

  یورتروپلاستی

  Urethroplasty

  infertility

  Urology

  kidney

  men's health

  سلامت مردان

  دکتر سید جلیل حسینی متخصص اورولوژی - فلوشیپ ترمیمی از انگلستان ، ریاست مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش ، و نخستین رئیس انجمن اورولوژی آسیا از ایران ( UAA ) می باشند .

  ایشان عهده دار ریاست و دبیری انجمن اورولوژی ایران ( IUA ) به مدت 20 سال و عضو افتخاری انجمن اورولوژی اروپا ( EAU ) و انجمن اورولوژی چین ( CUA ) ، با سابقه 22 سال کار در زمینه ART می باشند.

  اورولوژي

  ارولوژی

  ارولوژی ترمیمی

  ترمیمی

  مجرا

  جانبازان

  پروتز

  آلت تناسلی مردان

  اورولوژي ترميمي

  دكتر سيد جليل حسيني

  حسيني

  كليه

  مجرا

  مجاري ادرار

  مركز تحقيقات

  بيمارستان شهدا

  ناباروری

  سیستوسکوپی

  یورتروپلاستی

  Urethroplasty

  infertility

  Urology

  kidney

  men's health

  سلامت مردان

  دکتر سید جلیل حسینی متخصص اورولوژی - فلوشیپ ترمیمی از انگلستان ، ریاست مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش ، و نخستین رئیس انجمن اورولوژی آسیا از ایران ( UAA ) می باشند .

  ایشان عهده دار ریاست و دبیری انجمن اورولوژی ایران ( IUA ) به مدت 20 سال و عضو افتخاری انجمن اورولوژی اروپا ( EAU ) و انجمن اورولوژی چین ( CUA ) ، با سابقه 22 سال کار در زمینه ART می باشند.

  اورولوژي

  ارولوژی

  ارولوژی ترمیمی

  ترمیمی

  مجرا

  جانبازان

  پروتز

  آلت تناسلی مردان

  اورولوژي ترميمي

  دكتر سيد جليل حسيني

  حسيني

  كليه

  مجرا

  مجاري ادرار

  مركز تحقيقات

  بيمارستان شهدا

  ناباروری

  سیستوسکوپی

  یورتروپلاستی

  Urethroplasty

  infertility

  Urology

  kidney

  men's health

  سلامت مردان

  دکتر سید جلیل حسینی متخصص اورولوژی - فلوشیپ ترمیمی از انگلستان ، ریاست مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش ، و نخستین رئیس انجمن اورولوژی آسیا از ایران ( UAA ) می باشند .

  ایشان عهده دار ریاست و دبیری انجمن اورولوژی ایران ( IUA ) به مدت 20 سال و عضو افتخاری انجمن اورولوژی اروپا ( EAU ) و انجمن اورولوژی چین ( CUA ) ، با سابقه 22 سال کار در زمینه ART می باشند.

  اورولوژي

  ارولوژی

  ارولوژی ترمیمی

  ترمیمی

  مجرا

  جانبازان

  پروتز

  آلت تناسلی مردان

  اورولوژي ترميمي

  دكتر سيد جليل حسيني

  حسيني

  كليه

  مجرا

  مجاري ادرار

  مركز تحقيقات

  بيمارستان شهدا

  ناباروری

  سیستوسکوپی

  یورتروپلاستی

  Urethroplasty

  infertility

  Urology

  kidney

  men's health

  سلامت مردان

  دکتر سید جلیل حسینی متخصص اورولوژی - فلوشیپ ترمیمی از انگلستان ، ریاست مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش ، و نخستین رئیس انجمن اورولوژی آسیا از ایران ( UAA ) می باشند .

  ایشان عهده دار ریاست و دبیری انجمن اورولوژی ایران ( IUA ) به مدت 20 سال و عضو افتخاری انجمن اورولوژی اروپا ( EAU ) و انجمن اورولوژی چین ( CUA ) ، با سابقه 22 سال کار در زمینه ART می باشند.

  اورولوژي
  ارولوژی
  ارولوژی ترمیمی
  ترمیمی
  مجرا
  جانبازان
  پروتز
  آلت تناسلی مردان
  اورولوژي ترميمي
  دكتر سيد جليل حسيني
  حسيني
  كليه
  مجرا
  مجاري ادرار
  مركز تحقيقات
  بيمارستان شهدا
  ناباروری
  سیستوسکوپی
  یورتروپلاستی
  Urethroplasty
  infertility
  Urology
  kidney
  men's health
  سلامت مردان
  دکتر سید جلیل حسینی متخصص اورولوژی - فلوشیپ ترمیمی از انگلستان ، ریاست مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش ، و نخستین رئیس انجمن اورولوژی آسیا از ایران ( UAA ) می باشند .
  ایشان عهده دار ریاست و دبیری انجمن اورولوژی ایران ( IUA ) به مدت 20 سال و عضو افتخاری انجمن اورولوژی اروپا ( EAU ) و انجمن اورولوژی چین ( CUA ) ، با سابقه 22 سال کار در زمینه ART می باشند.
  اورولوژي
  ارولوژی
  ارولوژی ترمیمی
  ترمیمی
  مجرا
  جانبازان
  پروتز
  آلت تناسلی مردان
  اورولوژي ترميمي
  دكتر سيد جليل حسيني
  حسيني
  كليه
  مجرا
  مجاري ادرار
  مركز تحقيقات
  بيمارستان شهدا
  ناباروری
  سیستوسکوپی
  یورتروپلاستی
  Urethroplasty
  infertility
  Urology
  kidney
  men's health
  سلامت مردان
  دکتر سید جلیل حسینی متخصص اورولوژی - فلوشیپ ترمیمی از انگلستان ، ریاست مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش ، و نخستین رئیس انجمن اورولوژی آسیا از ایران ( UAA ) می باشند .
  ایشان عهده دار ریاست و دبیری انجمن اورولوژی ایران ( IUA ) به مدت 20 سال و عضو افتخاری انجمن اورولوژی اروپا ( EAU ) و انجمن اورولوژی چین ( CUA ) ، با سابقه 22 سال کار در زمینه ART می باشند.
  اورولوژي ارولوژی ارولوژی ترمیمی ترمیمی مجرا جانبازان پروتز آلت تناسلی مردان اورولوژي ترميمي دكتر سيد جليل حسيني حسيني كليه مجرا مجاري ادرار مركز تحقيقات بيمارستان شهدا ناباروری سیستوسکوپی یورتروپلاستی Urethroplasty infertility Urology kidney men's health سلامت مرداندکتر سید جلیل حسینی متخصص اورولوژی - فلوشیپ ترمیمی از انگلستان ، ریاست مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش ، و نخستین رئیس انجمن اورولوژی آسیا از ایران ( UAA ) می باشند . ایشان عهده دار ریاست و دبیری انجمن اورولوژی ایران ( IUA ) به مدت 20 سال و عضو افتخاری انجمن اورولوژی اروپا ( EAU ) و انجمن اورولوژی چین ( CUA ) ، با سابقه 22 سال کار در زمینه ART می باشند.

  اورولوژي

  ارولوژی

  ارولوژی ترمیمی

  ترمیمی

  مجرا

  جانبازان

  پروتز

  آلت تناسلی مردان

  اورولوژي ترميمي

  دكتر سيد جليل حسيني

  حسيني

  كليه

  مجرا

  مجاري ادرار

  مركز تحقيقات

  بيمارستان شهدا

  ناباروری

  سیستوسکوپی

  یورتروپلاستی

  Urethroplasty

  infertility

  Urology

  kidney

  men's health

  سلامت مردان

  دکتر سید جلیل حسینی متخصص اورولوژی - فلوشیپ ترمیمی از انگلستان ، ریاست مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش ، و نخستین رئیس انجمن اورولوژی آسیا از ایران ( UAA ) می باشند .

  ایشان عهده دار ریاست و دبیری انجمن اورولوژی ایران ( IUA ) به مدت 20 سال و عضو افتخاری انجمن اورولوژی اروپا ( EAU ) و انجمن اورولوژی چین ( CUA ) ، با سابقه 22 سال کار در زمینه ART می باشند.